Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Norddjurs Kommunes whistleblowerenhed

Det er Norddjurs Kommunes whistleblowerenhed, der har til opgave at tage imod og følge op på whistleblowerindberetninger, og de medarbejdere, som behandler indberetninger, er særligt autoriseret til at arbejde med indberetninger og er underlagt en særlig tavshedspligt med hensyn til oplysninger, der indgår i indberetningerne.

Whistleblowerenheden består af kommunens borgerrådgiverfunktion bestående af Jesper Cortes, Tanja Kallehauge og Nicolai Abildgaard samt 5 øvrige medlemmer. Det er næstformanden fra hovedudvalget Tinne Christiansen, chefen for kommunaldirektørens sekretariat Bettina Andersen, esdh-medarbejder Mille Ryom, jurist Maria Drejer Petersen og personalejuridisk konsulent Julie Enevoldsen.

Det er kommunens borgerrådgiverfunktion næstformanden fra hovedudvalget samt chefen for kommunaldirektørens sekretariat, som er ansvarlig for whistleblowerenhedens virksomhed.

Whistleblowerenheden betjenes administrativt af esdh-medarbejder Mille Ryom, jurist Maria Drejer Petersen og personalejuridisk konsulent Julie Enevoldsen

Norddjurs Kommunes whistleblowerenhed er uafhængig af forvaltningen og arbejder selvstændigt, hvilket indebærer, at arbejdet med whistleblowerindberetninger holdes adskilt fra Norddjurs Kommunes øvrige sagsbehandling.